Spenta Consulting ha estat premiada per Microsoft com a partner de l’any 2009 en la categoria de Sector Públic – Govern.

El premi “Partner of the Year” és d’abast mundial i permet a Microsoft reconèixer aquells partners que creen solucions de valor per la societat, amb un alt grau de repte tecnològic i que tenen en compte temes tan importants en la situació econòmica mundial, potenciant l’estalvi de temps i diners.

En el cas d’Spenta, aquest premi s’ha aconseguit com a resultat d’haver creat la versió estesa de la Plataforma de Serveis el Ciutadà de Microsoft (CSP EE). Aquesta plataforma permet apropar governs estatals, locals i regionals als seus ciutadans, posant a la seva disposició tant la informació com la tramitació electrònica.

http://s-ws1:9002/es-ES/noticias/PublishingImages/PblcSector_Govt_Win_Gold.jpg